cVPP - Community-based Virtual Power PlantLokale elektriciteitsopwekking met duurzame bronnen neemt toe & kan flink bijdragen aan het koolstofarm maken van de energiesector. Daarvoor zijn oa veranderingen in de marktdynamiek nodig om grote potentie van prosumers te ontsluiten. Dit project stelt een burger-Virtuele Energie Centrale (cVVP) voor als innovatief model dat de organisatie & het significant verhogen van duurzame elektriciteitsopwekking & distributie op lokaal niveau regelt. VPP is een cluster van decentrale opwekkingsinstallaties, vraagsturing & opslagsystemen, die vanaf 1 centraal punt wordt aangestuurd. Dit systeem kan worden beheerd als een elektriciteitscentrale, die uitbouw van duurzame energie & flexibiliteit faciliteert in de energiemarkt. Er zijn diverse VPPs in de markt (mn. Duitsland). Het concept is getest door diverse (grote) organisaties (Siemens, E-on) maar de implementatie is tot nu toe beperkt vw. topdown focus op technische parameters. Een cVPP wordt gedragen door een burgerinitiatief, ontstaat van onderop en richt zich op verduurzaming. Met het organiseren van collectieve kracht, neemt participatie & invloed van de lokale gemeenschap toe & brengt de ontwikkeling van een VPP verder. Het concept biedt de lokale gemeenschap een kans om te voorzien in de lokale energiebehoefte met kleinschalige, verspreide koolstofarme technologieën waarin consumenten, lokale energiebedrijven en MKB deelnemen. Het stelt prosumers in staat mee te doen in de markt & draagt bij aan democratisering van de elektriciteitsmarkt. Dit proces spoort bewustwording & publieke betrokkenheid in energietransitie aan. Het faciliteert opschaling van bestaande burgerinitiatieven die kritische massa missen om energietransitie te volbrengen.

Dit project

  • ontwikkelt & test gezamenlijk het cVPP concept in 4 markten: BE, NL, VK & IR gericht op max. samenhang tussen de cVPPs, het beïnvloeden en leren over diverse institutionele contexten die de implementatie van cVPP beïnvloeden.
  • co-ontwikkelt Mobilisering & Replicatie (MoRe) model op basis van praktijklessen uit het realiseren van 1 zelfde cVPP ontwerp in 4 locaties&culturen, en theoretische inzichten & interviews. MoRe doelt op verspreiding van het cVPP naar andere gebieden, rekeninghoudend met lokale situatie, & het bieden van een richtsnoer voor gemeenschappen die aangeeft hoe om te gaan met toenemende barrières bij het realiseren van een cVPP in hun gebied.
  • test & analyse van MoRe in replicatiegebieden die tijdens het project worden geïdentificeerd en actief gestimuleerd. Het project draagt bij aan de cVPP uitrol naar rest van NWE & EU door disseminatie van businessplannen en richtsnoeren.

Na 10 jaar zal dit project nieuwe (ca 50) cVPP's in Europa initieren ,en daarme milieu- (450kT CO2 emissiereductie) & sociaaleconomische (4500 banen, 25000 huizen met verbeterd energielabel) effecten creeren die zich uitbreiden in de toekomst. Dit proces vormt basis voor de oprichting van een EU cVPP netwerk.

Financiële info

Projectleider

Technische Universiteit Eindhoven

Partners

EnerGent, Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen & Wonen Kamp C, Tipperary Energy Agency, Stichting Duurzame Projecten Loenen, National Energy Foundation, Gemeente Apeldoorn, Templederry Renewable energy Supply Limited, Tipperary County Council

Thema

Energie-efficiëntie, Klimaat, Leefmilieu

Prioriteit

Koolstofarme economie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen