Circuskerk MalemDe Circusplaneet vzw herbestemt de kerk in de Gentse woonwijk Malem tot een werk- en ontmoetingsplek met circus als drijfveer. De kerk moet één van de belangrijkste instrumenten worden om hun drievoudige missie te realiseren die ze samenvatten met de term Community Circus:

  • Artistiek willen ze de kunstvorm circus verspreiden en ontwikkelen. Dit zullen ze doen door trainingsfaciliteiten aan te bieden aan professionele circusartiesten enerzijds, en door unieke artistieke interventies te doen in deze woonwijk anderzijds.
  • Pedagogisch willen ze kinderen en jongeren de kans geven om te leren en te groeien. Met de verbouwingen streven ze er ook naar hun lessenaanbod verder uit te breiden en deze lessen aan de kinderen en jongeren in een veilige en aangepaste ruimte te kunnen aanbieden.
  • Maatschappelijk willen ze een positief project op poten zetten waarbinnen diversiteit en inclusie het vertrekpunt vormen voor de werking. Hiervoor zullen ze inzetten op een buurtfoyer die ontmoeting stimuleert en ruimte biedt aan buurtbewoners om te participeren.

Financiële info

Projectleider

Circusplaneet

Thema

Ruimtelijke ordening en ontwikkeling, Welzijn, Cultuur & Erfgoed

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen