Boeren op een hellingDe Vlaamse Ardennen is door zijn ontwikkeling een typische landbouwstreek met vruchtbare bodem en met voornamelijk gemengde familiale landbouwbedrijven. Het glooiende agrarische landschap, dat de Vlaamse Ardennen kenmerkt, leidt ook tot bodemerosie waardoor de landbouwers een productiehandicap ervaren. Ook de recente aanpassing van de erosiewetgeving brengt voor veel landbouwers extra beperkingen met zich mee (bv. teeltbeperking, verplichting aan leg drempeltjes in aardappelteelt, …). Met het oprichten van lerende netwerken op verschillende niveaus in kader van het project 'Boeren op een helling' willen we de betrokken landbouwers (alle landbouwers) informeren en samen brengen rond de gezamenlijke erosieproblematiek. Verschillende aspecten als teelttechnieken, machines, teelt en natuur worden aangehaald om te komen tot een coherente en effectieve erosiebestrijding en met uitbreiding een duurzaam bodembeheer. Bijkomend willen we natuurvriendelijke landbouwtechnieken opnemen binnen een economisch kader om zo waar mogelijk een landschappelijke en ecologische meerwaarde te creëren.

Financiële info

Projectleider

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw (PCA)

Partners

Boerennatuur Vlaanderen, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG), Provincie Oost-Vlaanderen - Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM), steunpunt erosie, Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS), BB Consult vzw

Thema

Leefmilieu

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen