Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consumentVanuit de maatschappij stijgt de vraag naar duurzaam geteelde bloemen. De teelt van biobloemen
zit dan ook in de lift en geeft kansen aan de opstart van nieuwe biobedrijven of bijkomende
tewerkstelling op bestaande biobedrijven. Op CSA bedrijven, pluktuinen en korte keten bedrijven
zorgt de teelt van biologische snijbloemen voor diversiteit op en rond het veld en in het aanbod
naar de consument.
Met dit project beogen het Proefcentrum voor Sierteelt, het Provinciaal Proefcentrum voor de
Groenteteelt Oost-Vlaanderen en BioForum tegemoet te komen aan de nood ter ondersteuning van
deze in Oost-Vlaanderen in opmars zijnde sector op vlak van teelttechniek, economisch inzicht,
ketenontwikkeling, sensibilisering en promotie.

Financiële info

Projectleider

Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS)

Partners

Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Kathelijne-Waver, Bioforum Vlaanderen

Thema

Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Conurrentiekracht KMO

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen