BEESPOKE - Benefitting Ecosystems through Evaluation of food Supplies for Pollination to Open upBestuiving door insecten is in de EU € 15 miljard waard, maar wilde bestuivers nemen af door het verlies aan bloemrijke habitats. Als reactie daarop heeft de EU in 2018 een bestuivingsinitiatief aangenomen. De NSR is één van de meest productieve landbouwgebieden, maar bestuivers nemen af in de hele regio.

De algemene doelstelling is het verhogen van het aantal bestuivers en gewasbestuiving op lokaal en landschapsschaal door landbeheerders en beleidsmakers te voorzien van nieuwe expertise, hulpmiddelen en financiële kennis om duurzamere en veerkrachtiger agro-ecosystemen te creëren.
BEESPOKE brengt een breed scala aan partners samen van beleidsmakers, onderzoeksinstituten, advies- en eindgebruikers uit 6 NSR-landen  om nieuwe producten en benaderingen te ontwikkelen om de diversiteit van insectenbestuivers en gewasopbrengsten met 10% te vergroten.


We zullen op maat gemaakte zaadmixen en richtlijnen voor habitatbeheer ontwikkelen ter ondersteuning van de reeks bestuivers die nodig zijn voor 14 gewassoorten op 72 demonstratieplaatsen. Sites voor elk gewas zullen de beste managementpraktijken tonen en trainingsmateriaal zal worden ontwikkeld voor monitoring van de biodiversiteit en het meten van bestuiving. Dezelfde agro-ecosystemen komen in de NSR voor en transnationale samenwerking zal ook schaalvoordelen opleveren voor de ontwikkeling van deze nieuwe instrumenten. De aanpak stelt landbeheerders in staat om  bestuiversbeheer als routinepraktijk te gebruiken, waarbij een bottom-up benadering van landbeheerders wordt bevorderd, waarbij een nalatenschap wordt gecreëerd om voortdurende verbeteringen voor insectenbestuiving van voedselgewassen te waarborgen.

Financiële info

Projectleider

Game & Wildlife Conservation Trust

Partners

Universiteit Gent, Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Inagro vzw, National Institute of Agricultural Botany (NIAB), Københavns Universitet, HortiAdvice as, Cruydt-Hoeck vof, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, The University of Kent, Odling I Balans, Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V., Provincie Friesland, Stichting Van Hall Larenstein, Coöperatieve vereniging Coöperatie Agrarisch Collectief Waadrâne U.A., Sveriges Lantbruksuniversitet

Thema

Klimaat, Landbouw

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen