ALG-AD - Creating value from waste nutrients by integrating algal and anaerobic digestion technologyALG-AD is een door Interreg NWE gefinancierd project waarin nieuwe technologie wordt ontwikkeld om overtollige afvalstoffen te recupereren die worden geproduceerd door anaerobe vergisting van voedsel en landbouwafval om algenbiomassa voor diervoeder en andere waardevolle producten te verbouwen.

Er is een dringende noodzaak om duurzaam voedsel en landbouw te ontwikkelen. Noordwest-Europa is een dichtbevolkt en intens agrarisch gebied. Het draagt dus elk jaar onevenredig bij aan voedsel en landbouwafval dat in de EU wordt geproduceerd. Toenemende hoeveelheden voedsel en landbouwafval worden verwerkt met behulp van anaerobe vergisting (AD). AD zet afval om in biogas dat wordt gebruikt voor energie en een vloeibaar voedingsrijk digestaat, waarvan het grootste deel als biobestuiver naar het land wordt teruggebracht.

Er zijn echter strikte limieten voor de hoeveelheid digestaat die mag worden teruggezet op landbouwgrond. Er worden strikte limieten opgelegd met EU-wetgeving en zogenaamde Nitraat-kwetsbare zones. Dit creëert steeds meer overtollige ongewenste voedingsstoffen. Het vermogen om deze overtollige voedingsstoffen te gebruiken om nieuwe producten te produceren, biedt een oplossing voor een circulaire economie.

ALG-AD combineert algen- en AD-technologie. Microalgen, voornamelijk fotosynthetische micro-organismen worden gekweekt, de ongewenste voedingsstoffen worden omgezet in biomassa. De gekweekte algenbiomassa is rijk aan eiwitten en andere bruikbare zaken en kan worden gebruikt voor het genereren van duurzame diervoederproducten en andere nuttige bioproducten.

ALG-AD bouwt drie pilootfaciliteiten op 3 verschillende 'real life conditions-locaties in Noordwest-Europa: Devon, Gent en Bretagne. Elke faciliteit zal plaatselijke omstandigheden gebruiken om de algen te laten groeien en de resultaten te registreren. Informatie van de drie pilots zal worden gebruikt om Decision Support Tools te genereren. Deze hulpmiddelen zullen samen met demonstratie aan belanghebbenden de toepassing van de nieuwe technologie bevorderen.

Financiële info

Projectleider

Swansea University

Partners

Universiteit Gent, Innolab, Karlsruher Institut für Technologie, Birmingham City University, Langage AD, Association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique, Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Cooperl arc Atlantique, Université de Bretagne Occidentale

Thema

Landbouw, Leefmilieu, Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen