F6 Fietsbrug Schipdonkkanaal Landegem (Deinze)Binnen het netwerk van fietssnelwegen in Oost- en West-Vlaanderen is de fietssnelweg F6 tussen Gent en Brugge één van de prioritair te realiseren fietssnelwegen. Vermits de fietssnelweg Gent, Deinze, Aalter en Brugge met elkaar verbindt is er een groot potentieel voor een modal shift richting de fiets. De fietssnelweg F6 zou in 2027 volledig klaar moeten zijn.

Een van de knelpunten op het traject vormt de spoorwegbrug over het Afleidingskanaal van de Leie in Landegem. De huidige oversteek over het kanaal is onveilig voor fietsers. De bouw van een nieuwe fietsbrug zorgt voor een multiplicatoreffect in fietsgebruik op die fietssnelwegroute F6, en de ruime regio. De realisatie van deze modal shift in voorstedelijke mobiliteit zorgt voor een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen, andere emissies en lawaai

Financiële info

Projectleider

Provincie Oost-Vlaanderen - dienst Mobiliteit

Thema

Klimaat, Leefmilieu, Vervoer en infrastructuur

Prioriteit

Groener Europa

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen