Met dit project willen we de natuur dichter bij ouderen brengen en ouderen dichter bij de natuur.

We willen minder mobiele ouderen de natuur en hun geboortestreek laten (her)beleven zonder dat

ze zich daarvoor ver te moeten verplaatsen aan de hand van natuurkoffers, natuurdome en

interieur inrichtingen.

We willen ook de directe omgeving van de zorginstellingen op een duurzame manier vergroenen

met het oog op landschappelijke integratie en natuurbeleving op de site van de zorginstelling.

Daarnaast willen we ook minder mobiele ouderen in beweging brengen en hen de natuur laten

beleven door rollator- en rolstoelvriendelijke wandelroutes in kaart te brengen en hen daar ter

plaatste te krijgen door gebruik te maken van bestaande initiatieven rond auto- en

rolstoelfietsdelen.

De natuur wordt dus als middel ingezet om sociaal isolement te doorbreken door herinneringen op

te halen, gesprekken te stimuleren en sociale contacten te vergemakkelijken en dit met speciale

aandacht voor mensen met dementie.

Financiële info

Projectleider

Regionaal Landschap Meetjesland vzw (RLM)

Partners

Expertisecentrum Dementie Paradox

Thema

Welzijn

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen