Wijkvisieontwikkeling op maat van aandachtsbuurtenParticipatie van maatschappelijk kwetsbare bewoners in herontwikkeling van aandachtsbuurten vereisen een specifieke aanpak. Met dit project wil Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen het reeds lopende traject in de wijk Prinskouter Ronse continueren en in de wijk Scheldekouter eveneens een dergelijk, doch gebiedsspecifiek, traject starten. Door bewoners bewust te maken van hun woonsituatie en -omgeving, door in dialoog te gaan over een meer duurzame toekomst van hun wijken, door tijdelijke inrichting van de publieke ruimte, versterken we de bewoners om mee te schrijven aan een duurzame wijkvisie. We brengen hun "Kijk op de wijk" in beeld aangaande verbondenheid, wonen, groen, mobiliteit en veiligheid. Rond de aldus verzamelde knelpunten en kansen in hun wijk gaan we actief in dialoog met bewoners en het stadsbestuur om te komen tot wijkactieplannen die gedragen zijn door de buurt en tot een duurzame invulling van de voorziene omgevingswerken in de Scheldekouter.

Financiële info

Projectleider

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

Thema

Welzijn

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen