Vervoerregio met aandacht voor het plattelandVanuit de best beschikbare inzichten en gegevens worden projectzones afgebakend waar in de toekomst mogelijks problemen kunnen komen als gevolg van de classificatie van mobipunten. Na een studiefase en benchmark naar mogelijks interessante alternatieven, zullen Plattelandscentrum en VENECO in nauwe samenwerking met de betrokken gemeentebesturen en de lokale bevolking, in deze zones initiatieven nemen, om met mogelijke alternatieve voorzieningen of acties te experimenteren. Uitgangspunt bij dit alles is het feit dat iedereen toegang moet hebben tot basismobiliteit, met hierbij een bijzondere aandacht voor 'zwakkere' doelgroepen. Het opzetten van een doelgroep-genuanceerde communicatie zal hierbij dan ook van groot belang zijn. Een projectstuurgroep met relevante stakeholders zal het geheel monitoren en aanbevelingen formuleren naar de vervoerregio. Het proces wordt gedocumenteerd, zodat deze informatie in een infomoment kan verspreid worden.

Financiële info

Projectleider

Plattelandscentrum Meetjesland vzw (PLC)

Partners

Gemeente Assenede, Gemeente Kaprijke, Gemeente Sint-Laureins, Intergemeentelijke Vereniging Veneco

Thema

Vervoer en infrastructuur

Prioriteit

Duurzaam vervoer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen