Tuin van de ToekomstVia samenwerking met het Proefcentrum voor Sierteelt en (een deel van ) de 57 Oost-Vlaamse
lokale besturen wil het project 'Tuin van de Toekomst' bijdragen aan een mentaliteitswijzing inzake
particuliere tuinen. De huidige tuintrends focussen op verharding en er is te weinig aandacht voor
biodivers en inheems groen. Indien private tuinen in de toekomst natuurlijker worden ontstaat
zonder zware financiële inspanningen vanwege overheden, een nieuw geaggregeerd en
klimaatrobuust natuurtuinengebied dat zo'n 10% van de Oost-Vlaamse grondoppervlakte beslaat.
Er dient daarom draagvlak gecreëerd voor natuurlijke tuinen waarin natuurlijke processen
toegelaten worden. Dit project zet in op het klimaatrobuust maken van private tuinen, hetgeen ook
de land- en tuinbouw en de imkerij in de regio ten goede komt. Via inheemse plantenkeuze en
ontharding kan de particuliere tuin beter harmoniëren met het omliggende landschap, waardoor
zowel de beeldkwaliteit van de omgeving als de biodiversiteit toeneemt. Qua soortenrijkdom zullen
vooral (bestuivende) insecten, vogels, kleine zoogdieren of amfibieën meer kansen en ruimte
krijgen. Een natuurlijke omgeving, zowel in buitengebied als in verstedelijkte kernen, draagt ook bij
aan het welbevinden van de bewoners en is aantrekkelijk voor bezoekers. .
In deze subsidieaanvraag wordt gefocust op de inzet van communicatie om een zo breed mogelijk
publiek te informeren en te sensibiliseren tot klimaatgerichte actie in de eigen tuin.

Financiële info

Projectleider

Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Milieubeleidsplanning, -Ondersteuning en Natuurontwikkeling

Partners

Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS)

Thema

Leefmilieu

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen