Transuniv - Universitair onderwijs en professionele integratie in grensoverschrijdende contextDe professionele integratie en grensoverschrijdende mobiliteit van studenten en doctors in de landen van de Europese Unie zijn belangrijke uitdagingen die aangegaan moeten worden. Tegenwoordig is het echt belangrijk om de praktijken in het grensgebied in balans te brengen en om ze een nieuwe dynamiek te geven, niet alleen wat betreft de grensoverschrijdende mobiliteit voor stages en researchverblijven, maar ook aangaande de transversale vaardigheden die studenten met een bachelor-, master of doctoraatsdiploma een betere sociaal-professionele integratie kunnen garanderen in een multinationale context.

In onze grensregio met haar ingrijpende industriële ontwikkelingen kunnen bachelor-, master- en doctoraatsstudenten bovendien op langere termijn ook een hefboom zijn die de economische en sociale ontwikkeling kan stimuleren en aldus de grensoverschrijdende tewerkstelling en mobiliteit kan bevorderen. De samenwerkingen rond opleidingen en mobiliteit van (doctoraats)studenten zullen hiertoe bijdragen door de transversale vaardigheden van de studenten in het grensgebied te versterken. Het betrekken van studenten en jonge onderzoekers in de sociaal-professionele wereld en met name in de bedrijven, de KMO's in het grensgebied en in de openbare instellingen die de economie nieuwe impulsen geven, is immers een van de voorwaarden voor de economische ontwikkeling van de grenszone zelf. De integratie in de grensoverschrijdende arbeidsmarkten, inclusief de mobiliteit, de informatieverstrekking en adviesdiensten over gezamenlijke plaatselijke initiatieven voor tewerkstelling en opleiding, is wat wij voor de bachelor-, master- en doctoraatsstudenten willen bereiken.

Het project TRANSUNIV beoogt in het bijzonder de bevordering van de uitwisseling van ervaringen tussen deze studenten over de grenzen heen alsook een beter wederzijds begrip om de impact van de perceptie van de grenzen tussen Noord-Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen te verminderen. Dit zal op middellange en lange termijn de grensoverschrijdende mobiliteit bij studenten bevorderen. Het project berust op de ontwikkeling van een interregionaal portaal voor stages, research- en doctoraatsverblijven alsook de ontwikkeling van een synergie tussen de aanvullende krachten en expertises van de betrokken partners.

Financiële info

Projectleider

Comue Lille Nord de France

Partners

Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Université de Mons, Université catholique de Louvain (UCL), Université de Namur

Thema

Arbeidsmarkt, Onderwijs

Prioriteit

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen