TransfAIR - Grensoverschrijdende gereedschappen voor een geharmoniseerd beheer van de luchtkwaliteitHoewel de Richtlijn 2008/50/EG de vereisten vastlegt op het vlak van luchtkwaliteit om de menselijke gezondheid en de kwaliteit van het milieu te verbeteren en bepaalt dat het publiek moet worden voorgelicht, laat ze de keuze van de beheerinstrumenten en de totstandkoming van de acties op hun grondgebieden over aan de soevereiniteit van de lidstaten.

In het grensoverschrijdende gebied dat bij het project is betrokken, kampt elke afzonderlijke regio (Vlaanderen, Hauts-de-France en Wallonië) met dezelfde soort luchtvervuiling, terwijl elke regio heel eigen methodologieën en tools hanteert in het beheer van die luchtkwaliteit. Deze feitelijke toestand leidt tot verschillen in en een gebrekkige samenhang van de informatie over luchtkwaliteit die aan de burgers binnen de grensoverschrijdende zone wordt verstrekt. Deze situatie kan aanleiding geven tot een verminderd vertrouwen van de burgers in deze regio's in de verstrekte luchtkwaliteitsinformatie en kan verhinderen dat de burger zelf ook acties onderneemt om de luchtkwaliteit verder te verbeteren.

In het licht van die gebrekkige samenhang en vanuit een streven naar een betere en realistische informatiestroom naar de bewoners in dit grensoverschrijdende gebied , hebben de projectpartners, actoren en/of beheerders van de luchtkwaliteit in de drie regio's beslist hun inspanningen te bundelen. Zij gaan hun expertise delen en aanvullend aan elkaar te werken om op een geharmoniseerde manierde bevolking over de luchtkwaliteit te informeren.

De oprichting van een platform voor het uitwisselen en verzamelen van gegevens, de verspreiding van heldere en homogene informatie over het studiegebied en een verbindende communicatie zal de burger aanzetten om zelf deel te nemen aan de waarnemingen over luchtkwaliteit. Uiteindelijk zou dit moeten resulteren in een een gedragsaanpassing van de burger met het oog op een betere luchtkwaliteit voor de regio.

Naast de informatieuitwisseling en harmoniseren van technische- en communicatietools rond luchtkwaliteit in deze grensoverschrijdende regio zal het project ook nieuwe gegevens en inzichten aanleveren. Door het betrekken van de bevolking, zal er een bewustwordingsproces plaatsvinden wat zal leiden tot burgers die actief deelnemen aan de duurzame ontwikkeling van het betrokken grensoverschrijdende gebied.

Financiële info

Projectleider

ISSeP

Partners

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), AWAC, ATMO Nord-Pas-de-Calais

Thema

Leefmilieu, Veiligheid, Welzijn

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen