SUV - Stimulating the Up-take of shared and electric autonomous Vehicles by local authoritiesAutonome voertuigen (AV), of zelfrijdende voertuigen, beloven breed beschikbaar, goedkoop, schoon, deur-tot-deur vervoer voor mensen en goederen. Algemeen gebruik op de Europese wegen wordt verwacht tegen het jaar 2030 en zal naar verwachting tal van maatschappelijke implicaties hebben voor billijkheid, gezondheid, economie en bestuur, wat kan leiden tot mogelijke effecten op stadsontwikkeling en -ontwerp.
Veel steden gaan experimenteren met AV in Europa. De integratie van AV in de ruimtelijke ordening moet echter nog beginnen. Dit is dringend nodig omdat steden (her) ontwikkelingen, transportinfrastructuur en gerelateerde investeringen decennia op voorhand plannen.
SUV heeft als doel het gebruik van elektrische, gedeelde AV te stimuleren door strategieën voor groen transport en ruimtelijke ordening te ontwikkelen die AV bevatten.

SUV verbindt binnen NSR 4 lokale / transportautoriteiten (VK, DE, NL en SE), 4 kennisgroepen en 3 netwerkorganisaties die:

  • Ontwikkeling en verbetering van strategieën voor groen vervoer en ruimtelijke ordening voor de 4 deelnemende lokale en vervoersautoriteiten.
  • Een openbaar beschikbare reeks van expertanalyses opstellen over de sociaal-economische impact van AV.
  • Creëer een open en schaalbare innovatiegemeenschap die steden / regio's en kennisaanbieders verbindt op AV;
  • Implementeren van 4 stedelijke / regionale AV-piloten (minimaal niveau 4) geïntegreerd met andere, bestaande vervoerswijzen.

Financiële info

Projectleider

The Highlands and Islands Transport Partnership

Partners

Universiteit Gent, Robert Gordon University, Varberg Municipality, Halmstad University, The Royal Institution of Chartered Surveyors, Almere, Hannover region, Clean Tech Delta, CLEAN

Thema

Vervoer en infrastructuur

Prioriteit

Duurzaam vervoer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen