Europese steden worden geconfronteerd met een groot aantal vroegtijdige schoolverlaters. Dat aantal ligt vaak een stuk hoger dan het nationale gemiddelde. Dit plaatst de steden voor een grote uitdaging. Jongeren die zonder diploma de school verlaten ondervinden vaak negatieve individuele gevolgen. Zo hebben ze een hoger risico op werkloosheid, armoede, marginalisering en sociale uitsluiting. Om dit probleem aan te pakken moet de vicieuze cirkel van armoede en ongelijkheid die overgedragen wordt tussen generaties doorbroken worden.

Het URBACT-project Stay Tuned! wil de hoge percentages van vroegtijdige schooluitval in steden verminderen. Heel wat steden hebben hier rond al actieplannen lopen en bezitten dus de nodige expertise. Via Stay Tuned! wordt die expertise van verschillende Europese steden samengebracht. Gedurende bijna drie jaar wisselen de negen partnersteden kennis en ervaringen uit, niet alleen over wat ze moeten doen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen of te remediëren, maar ook over hoe ze die oplossingen dan precies kunnen implementeren. Het project wordt getrokken door de stad Gent.

 

Financiële info

Partners

Stad Gent

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen