Sociaal makelaars verbindenHet project wil een methodiek ontwikkelen om tijdelijke en blijvende engagementen te creëren die inwoners aansporen om zelf actie te ondernemen in hun dorp en op die manier vorm te geven aan samen-redzaamheid. Concreet wordt een methodiek uitgebouwd waarbij sociaal makelaars, betrokken vrijwilligers, gevormd worden om ideeën te ‘matchen’ vertrekkend van de noden en mogelijkheden van dorpsbewoners uit 3 dorpen uit 3 gemeenten van het Meetjesland. Er worden telkens haalbare kleine microprojecten opgezet. De sociaal makelaars (min. 5 per dorp) functioneren binnen een lichte, ondersteunde structuur op dorpsniveau en op regioniveau, zodat zij samen vorm kunnen geven aan trajecten, ideeën kunnen uitwisselen en bemoediging bij elkaar vinden. Er wordt een draaiboek en een beschrijvende brochure aangemaakt die ervoor moet zorgen dat de methodiek, in samenwerking met de gemeenten en de stakeholders tijdens en na het project op een duurzame wijze kan verankerd worden. Een projectstuurgroep zal het geheel monitoren.

Financiële info

Projectleider

Plattelandscentrum Meetjesland vzw (PLC)

Thema

Welzijn

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen