SMART TRACK 4 WATERWAY (ST4W) - Smart Tracking Data Network for Shipment by Inland WaterwayBij waterwegtransport wordt 3 maal minder CO2 uitgestoten dan bij wegtransport. Het wordt vooral toegepast voor transport in grote volumes, aangezien een boot meerdere vrachtwagens kan vervangen. Het project ST4W heeft tot ambitie om laders van gepalettiseerde goederen ervan te overtuigen om de modal shift te maken van de weg naar de waterweg. Heel vaak vertegenwoordigen die stromen diverse en kleine volumes, die hoofdzakelijk uitgevoerd, getransporteerd en ontvangen worden door kmo’s, met complexe distributieschema’s.
Die palettenstromen, die geladen worden in boten of opnieuw gegroepeerd worden in containers, moeten massaal vervoerd worden om gebruikt te worden voor de waterweg. De logistieke knowhow die daarvoor noodzakelijk is, vereist een nauwgezette synchronisatie tussen operatoren, op basis van een samenwerking die voor deze laatsten wijzigingen inhoudt op het vlak van hun organisatie en gedrag.
Performante, eenvoudige, goedkope communicatie-instrumenten die gebruikmaken van de wereldwijd erkende standaarden voor uitwisseling, zijn daarbij essentieel. Niettemin bestaan er geen geïntegreerde oplossingen voor het waterwegtransport en zijn gelijkwaardige maritieme instrumenten te duur voor de kmo’s uit de binnenvaartsector.
De problemen zijn nog groter op het grondgebied van NWE, te meer daar 85 % van dat soort stromen in Europa daar geconcentreerd zijn. Zo biedt ST4W kmo’s een goedkope en eenvoudige oplossing aan voor het beheren van het waterwegtransport, en kan de hiërarchische tracking van goederengegevens gedeeld worden, als aanvulling op het RIS (River information system dat boten lokaliseert). Daardoor kunnen zij een nauwe samenwerking op lange termijn uitwerken, waardoor laders de modal shift kunnen maken en hun CO2-uitstoot kunnen verkleinen.
De impact van het project na 10 jaar zal toelaten een modal shift te maken van 600 millions ton.km, of een winst (besparing) van 40 000 t CO2 in het 10de jaar.

Financiële info

Projectleider

Multitel vzw

Partners

Blue Line Logistics nv, Logistics in Wallonia, Port Autonome du Centre et de l'Ouest (le PACO), Haven van Brussel, CRITT-T&L, Technische Universiteit Eindhoven, Stichting Bureau Telematica Binnenvaart, Institut du droit international des transports, Stichting Projecten Binnenvaart, Universität Duisburg-Essen (UDE), Inlecom System Ltd

Thema

Klimaat, Vervoer en infrastructuur

Prioriteit

Koolstofarme economie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen