Smart Tooling ProcesindustrieIn de procesindustrie draaien machines non-stop. Minutieus onderhoud is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, vooral in de grensregio vanwege de toenemende leeftijd van vele installaties en steeds strenger wordende regels op gebied van veiligheid en milieu.

Asset owners - eigenaars van installaties in de procesindustrie - zijn continue op zoek naar de meest optimale én voordeligste oplossing om te voldoen aan deze strenge eisen. Uit een studie kwamen 53 concrete robotica-toepassingen in beeld die ingaan op de specifieke behoeftes van de eigenaren en onderhoudsbedrijven, zoals het veilig verwijderen van asbest.

Smart Tooling wil een scala aan innovatieve mogelijkheden aanbieden die inspelen op de verschillende behoeftes. Het project zal prototypes van robots en tools ontwikkelen die het onderhoud veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter maken. Er wordt onderzoek gedaan naar inspectie-, cleaning-, en werkplaatsrobotica en drones. Een voorbeeld hiervan zijn robots die schoonmaken en inspecteren op locaties die voor mensen lastig of niet toegankelijk zijn. Zo wordt de productiviteit van het industrieel onderhoud versterkt.

Robottechnologie wordt in Europa gezien als een belangrijke ontwikkeling op gebied van maintenance (zoals More4Core). Omdat robottechnologie nog jong is, zijn er veel onzekerheden en mogelijkheden die nog niet zijn onderzocht of ontwikkeld. Dit project geeft een stimulans aan KMO/MKB bedrijven in de grensregio die gezamenlijk robotinnovaties ten behoeve van maintenance in de procesindustrie ontwikkelen. Momenteel bestaat de sector uit asset owners, vaak grote multinationals zoals BASF en Dow Benelux, die een deel van hun onderhoud uitbesteden aan service providers, die op hun beurt veelal gebruik maken van gespecialiseerde bedrijven uit de regio. Smart Tooling richt zich specifiek op deze bedrijven en geeft ze financiële ondersteuning, toegang tot asset owners en state-of-the-art kennis,  expertise en de mogelijkheid om de innovaties te testen. In het project zijn alle ‘Triple Helix’- partijen vertegenwoordigd: kennisinstellingen (Universiteit Gent, Universiteit Twente, Avans Hogeschool ), overheid (REWIN, BOM, EIZ), en bedrijfsleven (Dow Benelux en BASF Antwerpen).

Op dit moment nemen er 12 bedrijven actief deel in de vorm van clusters. De gevormde clusters zijn: ''inspectie (van vaten)'', ''werkplaats' (lekdetectie en augmented reality' en ''UAS'' (binnen en buiten vliegen). Deze clusters werken volgens hun eigen planning aan de innovaties. Ze gebruiken daarvoor hun eigen kennis, maar schakelen ook externe expertise in en maken gebruik van de kennis en expertise van de ''hoofd-kennispartners'' in het project.

Financiële info

Projectleider

Kennis- en Innovatiecentrum voor Maintenance in de procesindustrie (KIC/MPi)

Partners

Universiteit Gent, Belgian Maintenance Association vzw (Bemas), SIRRIS, BASF Antwerpen, Rewin Projecten bv, Dow Benelux bv, BOM Business Development & Foreign Investments bv, Universiteit Twente, Economische Impuls Zeeland nv, Stichting Avans

Thema

Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen