Samen+Werken aan het landbouwlandschap in RodelandBinnen het Rodelandproject (www.rodeland.be) zijn er in overleg met de betrokken actoren al
verschillende actiepunten opgelijst waarrond we de komende jaren willen werken. Binnen dit
project zijn er echter geen middelen beschikbaar om intensief op terrein acties op te zetten met de
lokale landbouwers. Daarom willen we dit PDPO-project indienen, zodat we samen met met de
lokale landbouwers kunnen werken rond bodemkwaliteit, bloemenranden en kleine
landschapselementen. We gaan de reeds aanwezige kennis bij de partners verspreiden onder de
landbouwers via artikels, demodagen, 􀍙􀀃􀀃In een latere fase willen we met de geïnteresseerde
landbouwers een advies op maat van het bedrijf opstellen. Na overleg met de landbouwers zullen
we ook concrete maatregelen gaan toepassen zodat we ook op bedrijfsniveau onze maatregelen
kunnen demonstreren en zo meerdere landbouwers kunnen overtuigen. Er is daarbij ook aandacht
voor nieuwe technieken en innoverende maatregelen. Op deze manier willen we werken aan een
duurzaam, biodivers en klimaatrobuust platteland.

Financiële info

Projectleider

Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw

Partners

Boerennatuur Vlaanderen, Hogeschool Gent (HoGent)

Thema

Landbouw

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen