Binnen Ruralité wil men de attractiviteit van grensoverschrijdende bestemmingen verhogen, de economie in rurale regio’s stimuleren en de toeristische actoren professionaliseren door:

  • Innovatieve acties te ontwikkelen op vlak van gastronomisch toerisme.
  • Het profileren van de grensoverschrijdende regio Frans-Vlaanderen, Wallonie Picarde, de Westhoek en de regio van de 7 Vallées als een innovatieve bestemming o.v.v. toeristisch ondernemen.
  • Het vertalen van lokale producten, evenementen en tradities naar eigentijdse belevingen voor recreanten en toeristen.

Om de doelstelling van het project te bereiken wenst men de sector te stimuleren tot meer innovatief ondernemen. Dit zijn niet alleen streek- en hoeveproducenten, restaurateurs, caféhouders en logiesondernemingen maar ook andere ondernemers die een link hebben met toerisme.

De voornaamste projectacties zijn:

  • Ontwikkeling van een Korte Keten Kennis Netwerk: analyse van het aanbod in elke regio, ondernemers inspireren en aanzetten tot het gebruik van lokale producten (via foodpairing, zythologie);
  • Stimuleren van innovatie: participatieve brainstormings, ontwikkeling van een trendboek, individuele coaching, organisatie van studiereizen;
  • Creatie van een Living Lab voor innovatieve toeristische ervaringen: creatie van nieuwe producten waardoor het mogelijk wordt om de routes op een andere manier te beleven, ervaringsgerichte evenementen.

De verscheidenheid van de partners laat toe om de grensoverschrijdende regio te onderscheiden van andere rurale bestemmingen. De professionalisering van toeristische ondernemers zal veel rijker zijn dan wanneer ze enkel in Frankrijk of België zou aangepakt worden. Het project zet dus in op ontmoeting en uitwisseling van ervaring en know-how tussen toeristische ondernemers en andere ondernemers die een link hebben met toerisme.

Financiële info

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen