De stad Gent heeft de ambitie om werk te maken van het recht op huisvesting voor iedereen, met bijzondere aandacht voor daklozen. Daarom stond de stad aan de basis van het project ROOF. Samen met 8 andere Europese steden werkt stad Gent aan een huisvestingsgerichte aanpak van dakloosheid op lokaal niveau, met als streefdoel het beëindigen van structurele dakloosheid. Hiermee wil Gent het daklozenbeleid lokaal en Europees naar een hoger niveau tillen.
De twee sporen van ROOF zijn enerzijds het verzamelen en analyseren van data die te maken hebben met dakloosheid in de stad en anderzijds de shift maken van het symptomatisch beheersen van dakloosheid naar het effectief beëindigen ervan via Housing First. Op lokaal niveau ontwikkelt elke stad binnen het ROOF-netwerk een actieplan samen met lokale stakeholders.

Gent heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de aanpak van dakloosheid. Een combinatie van preventie, opvang, tijdelijke én duurzame huisvestingsoplossingen bood al veel soelaas. Toch zijn er nog steeds mensen langdurig dakloos in Gent. ROOF zal samen met de andere steden bekijken hoe steden een completer en accurater beeld kunnen vormen van de dakloosheid in hun stad.

Finland is zeer inspirerend voor wat betreft hun aanpak van structurele dakloosheid. Zij passen het Housing First principe toe. Dat betekent dat de dakloze meteen in een huurwoning wordt ondergebracht, met alle huurdersverplichtingen die daarbij horen. Bij de huisvesting wordt begeleiding aangeboden, afhankelijk van de noden die de persoon heeft. Dit systeem blijkt veel effectiever dan de huidige aanpak waarbij daklozen eerst hun problemen dienen aan te pakken alvorens ze een woning kunnen betrekken.

Financiële info

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen