Renovatie maalderij Prospersite 

Samen met copromotoren Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever, en partners als EGTS Linieland van Waas en Hulst, gemeente Beveren, Toerisme Waasland, Erfgoedcel Waasland en vier lokale verenigingen, werkt de vzw Prospersite Onthaalpoort aan de herwaardering en de herbestemming van de beschermde Prosperhoeve te Prosperpolder in Kieldrecht. In een eerste fase willen de partners één gebouw van de site aanpakken, met name de Maalderij, gelegen aan de Belgische Dreef 8. In het masterplan in opmaak heeft de Maalderij een nieuwe functie als onthaalpoort voor het nieuwe natuurgebied en Havenland gekregen. Daarnaast zullen bezoekers er het vergane landbouwleven kunnen beleven. Ten slotte zullen de plaatselijke verenigingen de Maalderij inzetten als ontmoetings- en vergaderruimte. Vooraleer in het voorjaar van 2018 het belevings-, ontmoetings- en onthaalcentrum kan worden ingericht, moet het gebouw worden gerenoveerd. Lange jaren van leegstand en verwaarlozing heeft het in een slechte bouwfysische staat gebracht. De renovatie zal in fasen gebeuren en de werken zullen omwille van kostenbeheersing en duurzaamheidsoverwegingen zoveel mogelijk gelijk lopen met de inrichting van het belevingscentrum.

Financiële info

Projectleider

Prospersite Onthaalpoort vzw

Thema

Welzijn

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen