Oost-Vlaanderen bebost!Met het projectvoorstel 'Oost-Vlaanderen bebost!' voorzien we een doordachte communicatie- en
marketingstrategie rond het Oost-Vlaams Fonds voor Bosuitbreiding (verder 􀍚Fonds􀍛􀀃genoemd). Het
Fonds werd opgestart door de drie Oost-Vlaamse bosgroepen in samenwerking met de provincie
Oost-Vlaanderen om bosuitbreiding op private gronden te ondersteunen. Bedoeling is dat naast de
bestaande samenwerking met de Provincie ook met de andere beleidsniveaus (gemeentelijke en
Vlaamse) zal worden overlegd op welke manier een samenwerking met het Fonds kan bijdragen aan
de realisatie van hun doelstellingen inzake bosuitbreiding.
Doel van dit project is dan ook het draagvlak en de naambekendheid voor het Fonds te vergroten,
zowel bij de kandidaat-bebossers als bij de partners die in het Fonds willen participeren, en op die
manier de fondsenwerving te faciliteren. Daartoe zullen we de verschillende mogelijkheden van
fondsenwerving in detail onderzoeken, en bekijken op welke manier deze geïmplementeerd en
gepromoot kunnen worden. Door in te zetten op de naambekendheid en het draagvlak van het
Fonds, willen we een duurzaam alternatief financieringssysteem creëren voor bosuitbreiding dat na
het pilootproject kan doorgezet worden via autofinanciering en kan uitgebreid worden naar andere
regio's.

Financiële info

Projectleider

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw

Partners

Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw, Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw

Thema

Klimaat

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen