Naar een Loket onderhoud buitengebied in Oost-VlaanderenPlattelandsgemeenten zijn bevoegd voor verschillende taken mbt. landschapsonderhoud in het buitengebied. Dit stelt besturen voor grote uitdagingen. Dit werd ook vastgesteld door de Vlaamse Overheid, die pleit voor een intergemeentelijke en gebiedsgerichte aanpak van landschapsonderhoud in een ‘Loket Onderhoud Buitengebied’. Ook wordt vastgesteld dat verschillende types uitvoerders bereid zijn om onderhoudstaken uit te voeren: landbouwers, agrobeheergroepen, sociale economie, burgers, … Dit biedt kansen voor lokale besturen, maar vergt ook een nieuwe aanpak. Dit project maakt werk van de realisatie van drie ‘LOB’s’ in het Oost-Vlaamse buitengebied: Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Schelde-Durme. In deze gebieden wordt een LOB uitgewerkt op maat van de specifieke noden en met de klemtoon op trage wegen, holle wegen en houtige kleine landschapselementen. Dit wordt vervolgens ook uitgetest door de realisatie van voorbeeldprojecten (inrichting of achterstallig beheer en opmaak van beheerplannen) en de opgedane kennis word overgedragen naar het werkveld.

Financiële info

Projectleider

Regionaal Landschap Meetjesland vzw (RLM)

Partners

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA), Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw (RLSD), Boerennatuur Vlaanderen

Thema

Toerisme en recreatie

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen