Naar een efficiënt waterbeheer met groenzonesOnder druk van een veranderd klimaat worden gemeenten geconfronteerd met waterschaarste en -

overlast. Het Oost-Vlaams provinciaal klimaatbeleidsplan tracht hier op in te zetten door o.a. te

streven naar een klimaatgezonde en aangename woonomgeving en een klimaatbestendig

landschap, waarbij groenzones een belangrijke rol spelen. Gemeenten hebben echter nood aan

ondersteuning bij het ontwerp, aanleg en beheer van groenzones om deze zo kwalitatief en

multifunctioneel mogelijk te maken. Dit project speelt hierop in door de huidige kennis en

praktijkvoorbeelden rond waterefficiënt ontwerpen en beschikbare technieken voor aanleg en

beheer te bundelen, en actief te implementeren bij Oost-Vlaamse gemeenten en hun stakeholders

in de keten van groenvoorziening (tuinarchitecten en –aannemers, siertelers). Door het aanreiken

van tools waarmee gemeenten hun inwoners kunnen sensibiliseren, wordt ook aan

draagvlakverbreding gewerkt voor meer groen.

Financiële info

Projectleider

Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS)

Partners

Vereniging voor Openbaar Groen, Velt vzw, Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw (RLSD)

Thema

Klimaat

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen