De voorziene innovaties binnen het technisch textiel voor medisch gebruik, zijn talrijk. De belangrijkste rem op de ontwikkeling is echter het gebrek aan communicatie tussen de medische wereld en de textielwereld. Daarnaast bestaan er reglementaire of economische hinderpalen voor het op de markt brengen van medische textielhulpmiddelen.

De doelstelling van MDTex is de oprichting van een grensoverschrijdend Frans-Belgische netwerk in het domein van medisch textiel. De projectpartners streven ernaar om de grenzen tussen de gezondheidssector en textielsector te laten vervagen om zo de nodige expertise en technologieën te verenigen die nodig zijn om nieuwe producten te ontwikkelen.

MDTex bevordert de lancering van projecten en textielproducten voor de gezondheid, door aan projectindieners een platform te bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten, consortia kunnen vormen, kunnen samenwerken en nieuwe opportuniteiten kunnen creëren. Daarbij creëert het project een open-innovatie-kader waarin alle actoren de juiste expertises en projectoproepen kunnen detecteren. Het netwerk zal dus functioneren als innovatie-facilitator en als versneller voor technologietransfer naar de industrie. De projectpartners werken daarbij rond zes centrale thema's: implantaten, biologische filtratie, regeneratieve geneeskunde, compressie/steunverbanden/orthese, monitoring en therapie.

MDTex ontwikkelde een online kaart waarop in detail de expertises worden voorgesteld die in de Belgisch-Franse grensregio aanwezig zijn voor de zes projectthema's. Daarnaast organiseert het partnerschap workshops waarin de verschillende grensoverschrijdende actoren worden verenigd rond de noden en problemen van clinici. Het project voorziet ook gepersonaliseerde begeleiding voor indieners van projecten uit de industrie of de onderzoekswereld om van idee tot aan de opstart van een onderzoeksprogramma of business te komen.

MDTex maakt deel uit van de projectenportefeuille GoToS3.

Financiële info

Projectleider

Euramaterials

Partners

Centexbel, Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Pôle compétitivité UP-tex, Eurasanté

Thema

Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen