Laagdrempelige digitale experimenteerruimtes- Oost-Vlaanderen (Projecttype 1)De digitale experimenteerruimtes willen de digitalisering bij KMO’s versnellen via begeleiding door een breed consortium aan complementaire kennispartners. KMO’s uit alle sectoren die bereid zijn te investeren in digitale transformatie krijgen op een eenvoudige manier toegang tot begeleiding voor hun projecten rond nieuwe (datagedreven) digitale technologieën en voor de integratie en toepassing in hun concrete bedrijfsrealiteit. Naast het gebruik maken van de in kaart gebrachte beschikbare infrastructuur, tools en methodieken en technisch expertise van de consortiumpartners zal ook aandacht uitgaan naar de flankerende aspecten. Binnen elke provincie wordt deze digitale hub op eenzelfde manier  uitgerold met een digitaal platform in functie van synergie en transparantie. Voka neemt de rol van SPOC op en heeft hiervoor een ruim consortium aan partners samengesteld die de concrete begeleiding van de bedrijven op zich zullen nemen.

Projecttype 1 is onlosmakelijk verbonden met het projecttype 2 en omvat:

  • coördinatie van de digitale hub;
  • SPOC-functie inzake communicatie/brede sensibilisering m.b.t. digitalisering in bedrijven (stap 1 customer journey);
  • (Vlaanderen breed) digitaal platform om alle informatie zo efficiënt en effectief mogelijk te delen met de consortiumpartners en transparantie en goede communicatie te garanderen;
  • roadmap met suggesties voor consolidatie van de digitale hub, de flow van begeleidingstrajecten en een kwalitatieve evaluatie (lessons learned) (stap 5 customer journey).

Financiële info

Projectleider

Voka Oost-Vlaanderen vzw

Thema

Economie & ondernemerschap, Onderzoek en innovatie, ICT

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen