Klimaatneutrale bedrijven dankzij koolstofopslag in boslandbouwMet dit project willen we het mogelijk maken dat Oost-Vlaamse bedrijven en burgers hun CO2
uitstoot compenseren door te investeren in koolstofopslag via lokale agroforestryprojecten bij
Oost-Vlaamse landbouwbedrijven. Dit doen we door een tool te lanceren (binnen het 􀍚Treecological
platform􀍛􀍿􀀃die enerzijds landbouwers ondersteunt bij het maximaliseren van koolstofopslag op hun
bedrijf en die anderzijds burgers en bedrijven de kans biedt om hun CO2 uitstoot te compenseren
door te investeren in deze landbouwbedrijven. Hierbij zal de focus liggen op boslandbouw, beter
gekend als 􀍚agroforestry􀍛􀍘􀀃Want agroforestry biedt hiervoor grote opportuniteiten.
Volgende concrete acties zullen we ondernemen:
- Theoretische kwantificatie koolstofopslag in verschillende types agroforestry in Oost-Vlaanderen
- Monitoring koolstofopslag op Oost-Vlaamse agroforestry percelen (zowel bestaande agroforestry
percelen als nieuw gerealiseerde binnen dit project)
- Landeigenaars en -gebruikers informeren over de mogelijkheden van agroforestry voor
koolstofopslag
- Opnemen agroforestry als mogelijkheid voor CO2 compensatie op het treecological platform
- Uitwerken en begeleiden van concrete cases en samenwerkingen tussen landbouwers en
bedrijven
- Promoten van het verdienmodel 􀍚koolstofopslag in boslandbouw􀍛􀀃via het Treecological platform

Financiële info

Projectleider

BOS+ Vlaanderen

Partners

Bioforum Vlaanderen, EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK, Regionaal Landschap Meetjesland vzw (RLM), Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw (RLSD), Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Thema

Leefmilieu

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen