Interactive CitiesCommuniceren binnen een stedelijke context brengt veel uitdagingen met zich mee, zeker door de voortdurende ontwikkelingen binnen de communicatiemogelijkheden. Daarom ging Interactive Cities na hoe digitale, sociale media en user generated content kan ingezet worden binnen de communicatie en het bestuur van steden. Het project liep van mei 2016 tot april 2018.

De stad Gent zette zich samen met negen buitenlandse steden in voor Interactive Cities. De andere steden waren: Genoa – Italië (de lead partner), Varna - Bulgarije, Alba Iulia - Roemenië; EDC Debrecen – Hongarijke, Tartu – Estland, SemaEst Parijs – Frankrijk, CLLD Network, Lissabon – Portugal, Palermo – Sicilië, Murcia- Spanje.

Er werden drie subthema’s vastgelegd:

  • Communicatie rond de stad als een aantrekkelijke toeristische trekpleister in de markt zetten, door het imago zowel lokaal als internationaal te versterken
  • Communicatie rond economische promotie, economische stadsmarketing, waarbij de stad zijn sterktes meer in de verf zet en versterkt. Hier wordt gefocust op zowel het aantrekken van nieuwe bedrijven als de huidige bedrijven tevreden houden.
  • Communicatie rond stedelijke vernieuwing, waarbij heel complexe informatie verstaanbaar moet worden gecommuniceerd naar een heel brede doelgroep. Hierbinnen moet steeds een balans gevonden worden tussen voldoende inspraak door de burgers en de keuzes die een bestuur al dan niet moet maken.

Stad Gent werkte rond economische stadsmarketing binnen Interactive Cities. Er werd een lokale actiegroep opgericht in Gent om hier samen over na te denken.

Financiële info

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen