Het VALGORIZE project is te situeren binnen de domeinen “blauwe groei”, “algen”, “agro-food”, “feed-food”.

Kort samengevat beoogt het project de gecontroleerde, duurzame productie en verwerking van hoogwaardige, stabiele en veilige algenbiomassa met een sterke focus op een goed totaal ‘smaakprofiel’. Het smaakprofiel omvat smaak, aroma, kleur en textuur. Op de achtergrond van dit project speelt de topic ‘voedselzekerheid’ (één van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen), m.n. het kunnen voeden van de wereldbevolking in de toekomst- en de transitie naar alternatieve, gezonde en duurzame voedingsbronnen. Ook het gebruik van algen als voeder wordt geëvalueerd. Het exploiteren van de verkregen resultaten zal belangrijke opportuniteiten voor de industrie en de deelnemende regio's met zich meebrengen.

VALGORIZE zal innovaties realiseren rond:

  • De productie van betrouwbare en consistente stromen van hoogwaardige algen biomassa en het verwerken tot duurzaam voedsel voor mens en dier. Dit zal leiden tot het ontstaan en de groei van een nieuwe sector binnen de voedings- en voederindustrie.
  • De ontwikkeling van specifieke hulpmiddelen en analysemethoden vom de sector te ondersteunen bij het beoordelen van de veiligheid en kwaliteit van producten en het smaakprofiel (smaak, textuur, kleur en aroma).
  • Het opzetten van een interdisciplinair, op kennis gebaseerd, open-sourceplatform ter ondersteuning van duurzame teelt en oogst van algen biomassa en voedsel op basis van algen dat aan de eisen van de consument voldoet.
  • Een stappenplan voor investeerders om de succesvolle realisaties zelf te implementeren.

Financiële info

Partners

EV-ILVO - Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek, EV-ILVO Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek, VITO-Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen