I-KNOW-HOW - Integrated KNOWledge & coaching service to support people with cancer in How to remain in Or return to WorkDe algemene doelstelling van I-KNOW-HOW is om mensen die een diagnose van kanker krijgen te helpen om te blijven of terug te keren naar werk door co-creatie en pilots van nieuwe diensten voor (i) werkgevers, (ii) werknemers, (iii) (para) medische professionals en (iv) jobcoaches. Met deze innovatieve diensten willen we het percentage mensen met kanker dat blijft of terugkeert naar het werk verhogen met 15% en we zullen de periode dat de werknemer afwezig is van het werk verkorten, door de juiste aanpassingen door de werkgever en met de steun van een jobcoach en het (para) medische team. Voor het gebied 2seas betekent dit dat 4.889 extra mensen met kanker zullen blijven of terugkeren naar hun werk.

De voornaamste realisaties zullen volgende zaken zijn:

  • Een coachingservice voor werkgevers, waaronder (i) een toolbox voor het implementeren van proactief beleid en praktische procedures ter ondersteuning van terugkeer-naar-werkmaatregelen voor werknemers met kanker, en (ii) een trainingsprogramma voor HR-professionals en managers.
  • Een jobcoachingservice voor werknemers met kanker bestaande uit (i) een geoptimaliseerd jobcoachingsmodel samengesteld uit verschillende goede praktijken uit het 2 Zeeën-gebied en (ii) een trainingsprogramma voor jobcoaches.
  • Een gebruiksvriendelijke online interactieve informatieservice-tool die gebruikmaakt van innovatieve 3D-verhalen. De perspectieven van de verschillende groepen belanghebbenden (werkgevers, werknemers, (para) medische professionals en jobcoaches) zijn met elkaar verbonden. De verhalen zijn gebaseerd op diepte-interviews met de belanghebbenden en worden gebruikt als een portaal voor meer gedetailleerde informatie.

Financiële info

Projectleider

Arteveldehogeschool Gent

Partners

Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw, Emino, ZB Planbureau en bibliotheek van Zeeland, Rother Voluntary Action, Green Tiger, Hogeschool Zeeland, The Sara Lee Trust, Centre Oscar Lambret

Thema

Onderzoek en innovatie, Welzijn

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen