i-4-1-Healthi-4-1-Health’ - geleid door het Amphia ziekenhuis met hoofdlocatie in Breda - wil antibioticaresistentie bij gezonde burgers, patiënten en de varkens- en pluimveesector inzichtelijk maken. Projectverantwoordelijke professor Jan Kluytmans legt uit:

Grensoverschrijdende samenwerking is daarbij noodzakelijk aangezien de verspreiding van antibioticaresistente ziekteverwekkers niet stopt bij de landsgrenzen. Het is specifiek relevant in het grensgebied Vlaanderen-Nederland gezien het nauwe handels- en personenverkeer, het grensoverschrijdend zorggebruik en de intensieve veehouderij in deze regio. Samenwerking tussen verschillende disciplines zoals bio(techno)logische wetenschappen, geneeskunde (humaan én veterinair), nano- en microtechnologie en agrofood is belangrijk.
Naast het versterken van het netwerk aan beide landsgrenzen, worden twee concrete tools verwezenlijkt.

Enerzijds worden dankzij de ontwikkeling van het digitale meetinstrument Infectie Risico Scan (IRIS) infectierisico’s op objectieve en uniforme wijze in kaart gebracht. De IRIS meet processen zoals schoonmaak, handhygiëne door zorgverleners en juist gebruik van medische hulpmiddelen en antibiotica. Anderzijds is inzicht nodig in wie er waar, wanneer en waarom ziek wordt en op welke manier onderliggende ziekteverwekkers zich verspreiden. Softwarebedrijf Applied Maths zal met een aantal partners een Track en Trace Systeem (TTS) ontwikkelen en valideren in proeftuinen van zorg, publieke gezondheid en veehouderijen. Een complete a-tot-z procedure - van monsteropname tot interpretatie van de verzamelde data - wordt uitgewerkt zodat besmettingsroutes van antibioticaresistente ziekteverwekkers vroegtijdig opgespoord en aangepakt kunnen worden.

Financiële info

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen