Helis AcademyDe Life Sciences en Health cluster is erg belangrijk voor de toekomst van zowel Vlaanderen als Nederland op economisch en internationaal beleidsvlak. Human capital vormt daarin een onmisbare schakel om de kwaliteit en de innovatiekracht van de gezondheidszorg te verwezenlijken. Van toekomstige professionals wordt niet alleen verwacht dat ze voldoende kennis en competenties hebben, maar ook dat ze deze kunnen benutten op een juiste en productieve wijze.

HELIS Academy wil de noodzakelijke competenties in life sciences jobs en huidige trainingstrajecten beter op elkaar afstemmen. Op die manier sluit het perfect aan bij één van de strategische pijlers van de samenwerkingsagenda high tech die eind 2016 tot stand kwam door de TOP Vlaanderen-Nederland.

Het project zal zes opleidingen voorzien die in eerste instantie bedoeld zijn voor pas afgestudeerden: vijf korte opleidingen met 10 dagen opleiding en 6 maanden stage, en 1 lange opleiding van 1 jaar met 1 jaar stage. Zo zullen bijvoorbeeld een aantal mensen met een basisopleiding in life sciences een bijkomende praktijkgerichte opleiding en stage kunnen volgen om zo terecht te komen op de arbeidsmarkt met de nodige kennis en competenties over heel specifieke domeinen. Zo wil het project ondermeer 375 studenten korte opleidingstrajecten laten doorlopen. Na afloop van het project wordt verwacht dat er jaarlijks 160 studenten kunnen deelnemen aan opleidingen van de HELIS Academy.

Daarnaast is er nood aan competentie screeningsinstrumenten. Aan de hand van deze instrumenten kunnen bedrijven hun competentiebeleid voor hun personeel optimaliseren. Studenten kunnen dergelijke tools eveneens gebruiken om hun eigen competenties beter in kaart brengen. Zo kunnen ze zich beter oriënteren in hun verdere studie- en job keuzes. HELIS Academy baseert zich voor deze screeningstool op ‘Vraag het aan Simon’, een instrument dat Vlaamse Universiteiten reeds ontwikkelden voor secundaire school studenten.

Door de bundeling van krachten van clusterorganisaties zoals projectpartner Stichting DTL (Dutch Techcentre for Life Sciences) in combinatie met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheid en bedrijven biedt HELIS Academy een duidelijk antwoord op de nood aan geschikte competenties en zal er een degelijke en blijvende opleidingsketen tot stand worden gebracht.

Financiële info

Projectleider

FlandersBio vzw

Partners

Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), Health House vzw, Katholieke Hogeschool Vives Noord vzw, Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw, DTL Projects, LBSPf - Biotech Training Facility, Hyphen Projects, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht

Thema

Arbeidsmarkt

Prioriteit

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen