Frames - Flood Resilient Areas by Multi-layEred SafetyFRAMES is een Interreg North Sea Region project, dat de veerkracht van overstromingsgevoelige gebieden wil versterken door het ontwikkelen van meerlaagse waterveiligheid aan de hand van een aantal testcases. 13 cases zullen hiertoe worden uitgewerkt in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken. Binnen dit internationale netwerk worden ervaringen uitgewisseld om zo inzicht te verwerven in hoe meerlaagse waterveiligheid in praktijk kan worden gebracht.

De Provincie Oost-Vlaanderen en UGent werken in het kader van FRAMES pilootprojecten uit in Ninove en Denderleeuw. Specifiek willen ze in deze gemeenten nagaan hoe we de veerkracht van lokale gemeenschappen tegen overstromingen kunnen versterken. Meerlaagse waterveiligheid houdt in dat ook burgers en bedrijven maatregelen zullen moeten nemen om zich te beschermen tegen wateroverlast. FRAMES wil testen hoe zij optimaal bij de aanpak van wateroverlast betrokken kunnen worden.

De Belgische pilots van het FRAMES-project worden ingebed in de opmaak van het overstromingsrisicobeheerplan voor de Dender. Samen met W&Z en Ruimte Vlaanderen wordt een participatief project opgestart om lokale actieprogramma’s tegen wateroverlast vorm te geven.

Financiële info

Projectleider

Provincie Zuid-Holland

Partners

Universiteit Gent, Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Ruimtelijke Planning, Stichting HZ University of Applied Sciences, Kent County Council, Kystdirektoratet, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Jade Hochschule - Wilhelmshaven, Oldenburg, Elsfleth, Provincie Zeeland, The Rivers Trust, Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband, Veiligheidsregio Zeeland, The Tees Rivers Trust, The Trent Rivers Trust, National Flood Forum, South East Rivers Trust

Thema

Klimaat, Vervoer en infrastructuur

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen