ENEF PRO Energie-efficiëntie bij processing bedrijvenVia een gestructureerd begeleidingstraject en op basis van kennis van de processen verschaft het project ENEF PRO bedrijven reële informatie over hoe hun processen op machine- en siteniveau presteren. Deze informatie maakt het mogelijk om binnen het bedrijf de operationele energie-efficiëntie te beoordelen, deze te benchmarken en om verbeteracties te identificeren.

Het uiteindelijk doel is om aan de hand van een efficiëntie-footprint de juiste investeringen te identificeren op korte, middellange en lange termijn. Sommige acties hebben al een zeer korte terugverdientijd van ongeveer 6 tot 9 maanden. De gebruikte methodologie stelt het bedrijf dus ook in staat om te weten waar het op korte termijn tijdig bestaande processen kan bijsturen.

De doelgroep bestaat uit bedrijven, in het bijzonder KMOs, met één of meerdere energie-intensieve transformatieprocessen, zoals opwarmen, koelen of drogen. Voor deze bedrijven is de verhoging van hun energie-efficiëntie meer en meer belangrijk, niet enkel voor hun ecologische voetafdruk maar ook voor hun winstgevendheid en competitiviteit. Meer dan 70% van hun totaal energieverbruik gaat immers naar het proces zelf.

Het project ENEF PRO wil 120 KMOs begeleiden met een gemiddelde energiebesparing van ongeveer 10% per bedrijf. Dit leidt tot een besparingspotentieel van ongeveer 5.220.000kWh (1.900.000 CO2 eq) na 5 jaar.

Financiële info

Projectleider

SIRRIS

Thema

Energie-efficiëntie, Klimaat

Prioriteit

Koolstofarme economie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen