Een geïntegreerd faunaplan Vlaamse ArdennenDe ecosysteemdiensten op het platteland willen we optimaliseren via de uitwerking van geïntegreerde faunaplannen voor een aantal specifiek uitgekozen pilootgebieden in Vlaanderen en het doorvertalen naar realisaties op terrein. Een geïntegreerd faunaplan is een lokaal gedragen visie waarbij via een geïntegreerde aanpak op gebiedsniveau een plan wordt uitgewerkt waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen gewenste en ongewenste soorten om zo de ecosysteemdiensten te versterken. Via symboolsoorten wordt een matrix van maatregelen uitgewerkt op korte, middellange en lange termijn die nadien met alle betrokken actoren kunnen gerealiseerd worden.
Een lerend netwerk zal opgezet worden via een divers partnerschap van betrokken actoren op het platteland verspreid over de verschillende regio’s in Vlaanderen. Doel van dit netwerk is het ontwikkelen van een methodiek op gebiedsniveau voor de opmaak van geïntegreerde faunaplannen die voor heel Vlaanderen van toepassing kan zijn

Financiële info

Projectleider

Regionaal Landschap De Voorkempen vzw

Partners

LEADER Vlaamse Ardennen

Thema

Leefmilieu

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen