Digitale aanvraag horecavergunningenDe lokale besturen willen vanuit V-ICT-OR een gezamenlijke digitale oplossing aanbieden aan de (startende) horeca uitbater om alle vergunningsaanvragen en overige regelingen via een digitaal loket aanbieden, zodat het voor de horeca ondernemer eenvoudig wordt om alle benodigde vergunningen aan te vragen. Via een dynamisch systeem wordt de startende ondernemer door de voor hem specifiek geldende regelingen geleid, die hij direct kan aanvragen of afhandelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zo veel mogelijk authentieke bronnen als KBO en RR. De stroomlijning van dit proces levert tevens een grote verlichting van de administratieve last op bij de (lokale) besturen. Het gaat om de juiste keuze en afhandeling van verzekeringen, prijsaanduidingen, muziek in de zaak, roken in de horeca, alcohol, BTW bonnen, hygiëne, FAVV, milieu, bedrijfsafval, uithangbord, terras, enz. In samenwerking met horeca Vlaanderen, de federale, vlaamse en lokale overheden zal een eenvoudig, effectief online systeem worden aangeboden. Daarbij zal de co-creatie en co-financiering leidend zijn en een exploitatiemodel worden gekozen, waarbij alle Vlaamse gemeenten direct kunnen aansluiten.

Financiële info

Projectleider

V-ICT-OR - VLAAMSE ICT ORGANISATIE

Thema

Economie & ondernemerschap, ICT

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen