De Sint-Niklase stadsmuntDe stad Sint-Niklaas heeft de intentie om een stadsmunt uit te rollen om de positieve inzet van mensen voor de stad te belonen en het lokaal winkelen actief te promoten. Hiermee bouwt de stad voort op het bestaande getrouwheidssysteem voor handelaars dat nu ook lokale kopers beloont met stadsvoordelen zoals museumbons, parkeertijd, zwembeurten,… . Met de ontwikkeling van de Sint-Niklase stadsmunt wenst het stadsbestuur echter een grote stap verder te gaan. Zo wenst het stadbestuur de stadsmunt te ontwikkelen als een beleidsinstrument waarbij de inwoners van Sint-Niklaas belonen voor wenselijk gedrag op vlak van lokaal kopen,  maar ook op vlak van mobiliteit, ecologie, sociale cohesie,…. Bovendien zal dit ‘slim’ worden aangepakt: in co-creatie met diverse stakeholders (inwoners, handelaars, middenveld, experten) en met slimme technologie.

 

Dankzij volgende kenmerken zal de stadsmunt een aanzienlijke verbetering betekenen tegenover het huidige systeem:

  • Een aantrekkelijker voordelenaanbod voor burgers doordat men stadsmunten ook bij de lokale handel kan uitgeven;
  • Een slimme financiële injectie in het lokale handelsweefsel door bestaande eurobudgetten van de stad weloverwogen naar stadsmunten om te zetten;
  • Een positief en wendbaar beleidsinstrument om mensen te motiveren om bij te dragen aan de beleidsdoelen van het stadsbestuur (lokaal shoppen, ecologie, mobiliteit,…) waarbij doelen en acties regelmatig bijgesteld kunnen worden;
  • Een promokanaal dat het mogelijk maakt initiatieven van de stad in de kijker te zetten, de betrokkenheid van burgers te verhogen en aan positieve beeldvorming te werken;
  • Een robuust financieel model dat schaalbaar is door de automatische verrekening van de uitgifte en absorptie van stadsmunten per deelnemende partner.

Financiële info

Partners

Stad Sint-Niklaas

Thema

Economie & ondernemerschap

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen