Civic eStateDe Stad Gent vormt samen met de steden Napels (Italië), Gdańsk (Polen), Barcelona (Spanje), Amsterdam (Nederland), Iași (Roemenië) en Presov (Slowakije) een netwerk binnen het URBACT-programma van de Europese Unie.

Het netwerkdoel is om via aanpassing de Good Practice ‘Lost &Found’ van de stad Napels over te dragen naar de andere steden. Dit Napolitaanse aanpak is bedoeld om zowel het collectieve genot als het collectieve beheer van stedelijke essentiële voorzieningen te garanderen. Deze benadering van de openbare gemeenschap moet zorgen voor eerlijke en open toegang, participatieve besluitvorming, duurzaamheid en behoud ten behoeve van toekomstige generaties.

Bij het CIVIC eState-netwerk staat alles in het teken van de beleidsuitdaging om wettelijke en duurzame mechanismen te ontwerpen waarbij nauwe samenwerking tussen alle stedelijke stakeholders. Hierdoor moeten stadsbewoners en lokale gemeenschappen hun grondwettelijke rechten kunnen uitoefenen om zo gezamenlijk in het algemeen belang te kunnen handelen.

Financiële info

Partners

Stad Gent, Stad Napels (Italië)

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen