Circulaire hub HeistraatSint-Niklaas schakelt voor groei. 1 van de 5 grote werven die het Sint-Niklase stadsbestuur (promotor) in samenwerking met OCMW Sint-Niklaas (co-promotor) wil realiseren in de bestuursperiode 2019-2024 is de herontwikkeling van de oude fabriekspanden van Nobels-Peelman, gelegen in de Heistraat 135B te Sint-Niklaas. We willen deze verwaarloosde site omvormen tot een klimaatneutrale, bruisende en kwalitatieve werk-, leer- en ontmoetingsomgeving, waarin circulariteit centraal staat.

Concreet zal op de site een circulaire hub/broedplek worden uitgebouwd, met een regionaal kenniscentrum voor Wase ondernemers. De site Heistraat wordt een broedplaats voor recycling en upcycling, voor nieuwe ideeën en experimenten op sociaal en economisch gebied, voor duurzaamheid, creativiteit en innovatie. Er is ruimte voor start-ups, spin•offs, deèl­en repairinitiatieven, samenwerking en kennisuitwisseling. Het wordt een plek waar ondernemers, kennisinstellingen, sociale organisaties, bezoekers en bewoners mekaar kunnen ontmoeten en inspireren.
Kortom, de oude industriesite Nobels-Peelman krijgt een dynamische upgrade, met regionale toekomstkansen voor ondernemers, (buurt)bewoners en bezoekers van onze stad, een schakel voor groei. Door de reconversie van deze site wordt tevens een stadskanker in de buurt weg gewerkt. Dit wordt een aangename en groene plek waar het fijn vertoeven is.

Binnen de EFRO-projecttermijn, tegen eind 2023, zal het oude fabrieksgebouw worden gerenoveerd tot een circulaire broedplek. Het OCMW Sint-Niklaas staat in voor deze investeringen. Hiervoor vragen we financiële ondersteuning. Vanaf 2024 wordt de werking van deze broedplek uitgebouwd.

Financiële info

Projectleider

Stad Sint-Niklaas

Partners

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Sint-Niklaas

Thema

Economie & ondernemerschap

Prioriteit

Koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen