Het ecosysteem Broeikas is een koepelorganisatie tussen de stad Aalst, de Aalsterse hogescholen HoGent en Odisee en de jongerenwerking VONK. Broeikas steunt op experten om jongeren in alle facetten van het ondernemerschap bij te staan. 

Het project Broeikas bouwt verder op het project 'Ondernemend Aalst'. Met dit vervolgproject kunnen de projectpartners het huidige ecosyteem versterken en verder uitbouwen. Het samenwerkingsverband streeft ernaar een ruime ondernemende context te scheppen in de stad en omgeving voor alle jongeren. Het gaat hierbij niet enkel over de vorming van jongeren (via workshops, bootcamps enz.), maar ook over de wisselwerking tussen stad, bedrijfsleven (werkgevers)organisaties en onderwijs.

Het ecosysteem schept de nodige randvoorwaarden en biedt ondersteuning voor jongeren die willen starten met een eigen onderneming. Nieuwe projecten en activiteiten zullen het ecosysteem bestendigen en beter verankeren naar de toekomst. 

Financiële info

Projectleider

Hogeschool Gent (HoGent)

Partners

Odisee, Stad Aalst

Thema

Economie & ondernemerschap

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen