Boergondische burenBoergondische buren verenigt en versterkt het potentieel voor agro-ondernemers. De grensoverschrijdende interactie is nog beperkt, te wijten aan onwetendheid over elkaars bestaan, maar ook door barrières in wetgeving en cultuurverschillen. Dit  initiatief stimuleert en ondersteunt agro-ondernemers om samen te werken. Nieuwe afzetmarkten voor lokale producten worden gecreëerd. Kennisdeling, ondersteuning en oplossingsstrategieën stimuleren nieuwe productontwikkeling en samenwerkingsinitiatieven. De verwezenlijkingen van het project zullen consumenten sneller de weg tonen naar lokale hoeve- en streekproducten en dit aan beide zijden van de grens. De ontwikkeling van nieuwe arrangementen voor hoevetoerisme versterkt de band tussen consument en agro-ondernemers.

Financiële info

Projectleider

EGTS Linieland van Waas en Hulst

Partners

Plattelandscentrum Meetjesland vzw (PLC), Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV), Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie (ZLTO), FoodDelta Zeeland

Thema

Economie & ondernemerschap

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen