BioBase4SME - Bio-Innovation Support for Entrepreneurs throughout NWE regionBioBase4SME focust op de groeiende biogebaseerde economie. Deze is multi-sectorieel aangezien er raakvlakken zijn met minstens 19 traditionele sectoren. Deze ultidisciplinariteit zorgt voor een groot innovatiepotentieel. Tegelijkertijd is het in deze economie moeilijk om innovaties naar de markt te brengen, omdat het productieproces, de waardeketen, en in sommige gevallen zelfs de producten momenteel niet bestaan. Dit project zorgt voor kennisuitwisseling tussen professionele dienstverleners en ondernemers, via training en 1-1 coaching in aspecten die belangrijk zijn om innovaties naar de markt te brengen, maar in de praktijk een belangrijk obstakel vormen. Samengevat komen deze obstakels neer op het leveren van industriële proof-of-concept en een realistisch business plan met marktanalyse en waardeketenvorming.

Toch zijn beide aspecten essentieel om investeerders te overtuigen. Er wordt verder gebouwd op de expertise uit eerdere projecten, in het bijzonder het succesvolle Interreg IVB project Bio Base NWE. We verwachten dat we 20 veelbelovende innovaties dichter bij de markt kunnen brengen, die op zich zullen zorgen voor nieuwe investeringen en jobcreatie. Daarnaast zullen we ongeveer 200 ondernemers actief in de biogebaseerde economie, trainen om hun innovatiecapaciteit te vergroten.

Andere doelstellingen zijn het uitbouwen van een sterk, interregionaal netwerk in de biogebaseerde economie dat ondernemers de weg leidt naar succesvolle innovatie, verbeterde regionale ondersteuning met betrekking tot innovatie, investeringsklimaat, wetgevend kader en maatschappelijke steun. Het verschil in innovatiecapaciteit tussen Ierland en de rest van de NWE regio zal verkleind worden.

Financiële info

Projectleider

Bio Base Europe Pilot Plant vzw

Partners

Flanders Biobased Valley, Materia Nova vzw, CLIB2021 Cluster Industrielle Biotechnologie e.V., Rewin Projecten bv, The National Non-Food Crop Centre, TCBB Resource, Association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique, University of York, University of Limerick, National University of Ireland, Galway

Thema

Economie & ondernemerschap, Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen