Beleef mee(r) in de Vlaamse ArdennenMet de coronacrisis zijn we nog meer overtuigd geraakt hoe vakantie in eigen land niet alleen boeiend kan zijn maar ook bijna noodzakelijk is. Het project ‘Beleef mee(r) in de Vlaamse Ardennen’ wil nog meer lokale initiatieven ondersteunen en de publieke ruimte nog aantrekkelijker, groener
en duurzamer maken. Mens en omgeving en ook de economie zullen er wel bij varen. Het landschap in de Vlaamse Ardennen is gekend als mooi en aantrekkelijk maar toch is er nog ruimte om de kwaliteit, kwantiteit, de beleving en de omkadering te verbeteren. Het project wil de kenmerkende streekeigen elementen van de Vlaamse Ardennen her- en opwaarderen. Het wil inzetten op een meer leesbaar en belevingsvol landschap door de streekeigenheid van natuur, landbouw en erfgoed onder de aandacht te brengen en te versterken. Met de realisatie van originele, creatieve en educatieve belevingselementen langs toeristisch-recreatieve routestructuren wordt iets toegevoegd aan het landschap en wordt de aandacht gevestigd op streekaspecten waar bezoekers doorgaans aan voorbijlopen. Het gebruik van natuurlijke materialen, de eenvoud en meervoudigheid van het opzet, de aansluiting op bestaande elementen in de omgeving en de betrokkenheid van meerdere partners inclusief de eigen inwoners onderstrepen het duurzame karakter van het project. Het project wil geen zoveelste wild idee zijn, bouwt voort uit bestaande inzichten opgedaan in projecten en beleidsnota’s.

Financiële info

Projectleider

Toerisme Vlaamse Ardennen vzw

Partners

Natuurpunt Beheer vzw, VARIANT, Stad Ronse, Stad Oudenaarde, Gemeente Oosterzele, Gemeente Wortegem-Petegem, Gemeente Maarkedal

Thema

Toerisme en recreatie

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen