Beestig LevenBeestig leven is een participatief landbouweducatieproject tussen Oost-Vlaamse landbouwers,
leerkrachten én kinderen, begeleid door de HOGENT en het Plattelandscentrum. Beestig leven wil
kinderen tussen 8 en 12 jaar informeren rond biodiversiteit op en rond het veeteeltbedrijf,
klimaatimpact, het gedrag en de behoeften van landbouwdieren, en hen in contact brengen met
landbouwbedrijven waar ze door interactieve didactische methoden zelf de inspanningen die
gebeuren om aan deze uitdagingen tegemoet te komen kunnen ervaren.
Er wordt regelmatig negatieve info over dierlijke productie verspreid die niet altijd onderbouwd is,
en waar vanuit de sector vandaag weinig tegengewicht gegeven wordt. Deze negatieve stroom
zorgt voor een vervreemding van en negatieve perceptie van dierlijke productie in de maatschappij.
Dit project wil de uitdagingen en inspanningen van de hedendaagse veeteelt op een evenwichtige
manier belichten, en onder de aandacht brengen.
Het letterlijk of figuurlijk ontsluiten van landbouwbedrijven door deel te nemen aan
landbouweducatie vergroot het vertrouwen tussen landbouwer en buurtbewoner en de sociale
cohesie in plattelandsgemeenschappen, verbetert het imago van de dierlijke sector, en maakt
duurzame landbouwinitiatieven toegankelijker. Concreet ontwikkelt dit project in een co-creatief
proces met 5 stappen, minstens 5 aantrekkelijke, activerende educatieve pakketten die onmiddellijk
ingezet kunnen worden op een landbouwbedrijf of in de klas.

Financiële info

Projectleider

Hogeschool Gent (HoGent)

Partners

Plattelandscentrum Meetjesland vzw (PLC), De Volle Maan, Ijshoeve De Boey, Hoeve 't Alkeveld, Slagerij Blockeel, Schapenhouderij Michiels, VZW De Grazer, Plattelandsklassen vzw (PLK), VLAM.be, dienst Landbouw en Platteland Provincie Oost- Vlaanderen, Voedselteams, Geitenboerderij De klaverlochting

Thema

Landbouw

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen